Indholdet i hver lektion

I begyndelsen af hver lektion er der en kort gennemgang af de emner, som bliver gennemgået. Her vil du kunne se, hvad du bør kunne før du går videre til næste lektion.

Hver lektion indeholder:

 • Melodier/musikstykker
 • Øvelser
 • Opgaver
 • Nødvendig teori og forklaring
 • Instruktioner og gennemgang af lektionerne på instruktionsvideoerne
 • Melodiene på Play-Along-Tracks
 • Lad os se lidt nærmere på disse emner:

  Melodier og musikstykker

  Hver lektion vil fokusere på et eller flere emner. Dette vil blive beskrevet i indledningen af lektionen.Melodierne er blevet valgt for at give dig den nødvendige træning i disse emner. Målet med hver lektion er, at du skal kunne spille melodierne rigtigt og sikkert. Du viser, at du har opnået målet, når du kan spille alle melodierne i hver lektion.

  Kun for ”Lær at spille piano 1” og ”Lær at spille keyboard 1”

  A og B-melodier

  Melodierne i “Lær at spille piano 1″ og Lær at spille keyboard 1” er delt i to grupper: A- og B-melodier. A-melodierne indeholder alle de ting, som vi fokuserer på i lektionen. Disse melodier bliver også gennemgået på instuktionsvideoerne. Du lærer at spille disse ved at se på noderne og følge instruktionerne på videoen.

  B-melodierne supplerer A-melodierne, og de indeholder de samme ting. B-melodierne bliver ikke gennemgået på video, men du finder dem som Play-Along-Tracks. Disse melodier er der for at give dig yderligere træning i det, som er vigtigt i lektionen.

  Men der er en vigtig forskel på A- og B-melodier:

  A-melodierne lærer du ved at læse noderne og se på instruktionsvideoerne.

  B-melodierne skal du arbejde med ”på egen hånd”, uden at høre Play-Along-Tracke-et først. Du skal altså øve dem ind efter noderne, sådan som du mener, de skal være. Og det gør du på grundlag af det, du har lært af A-melodierne i lektionen. Når du mener, du kan spille B-melodierne, sådan som du ønsker det, tjekker du lærerens Play-Along-Track for at høre, om du har gjort det rigtigt.

  “Lær at spille guitar 1” har også instruktionsvideoer og Play-Along-Tracks, men melodierne er ikke inddelt i A- og B-melodier.

  Øvelserne

  I øvelserne tager vi specielle ting ud, som du skal øve lidt ekstra på. Ofte vil det være tekniske ting som du også finder i melodierne i lektionen. Vi øver på samme måde, som musikere øver på alle niveauer:

  Vi tager det specielle eller lidt krævende stykke ud af en melodi eller et musikstykke og bruger det som effektive øvelser. På den måde lærer vi det vi skal i den aktuelle lektion. Og så får vi den nødvendige fingertræning m.m., så vi hele tiden udvikler vores teknikker.

  Opgaverne

  Opgaverne skal du løse efter at have læst og arbejdet med teorien i hver lektion. Melodierne og øvelserne retter sig mod praktisk spil, men det er også vigtigt at arbejde med noder og teori.

  Noderne fortæller os, hvilke toner der skal spilles, og hvordan tonerne skal spilles. De fortæller os, hvordan rytmen er. De fortæller os, hvilket præg musikken har – langsom, hurtig, glad, trist osv.. Ja, nodebilledet kan indeholde meget nyttig og nødvendig information. Når du er færdig med kurset, skal du kunne forstå dette selv. Og tro os – det er ikke så svært.

  Instruktionsvideoerne

  Her får du både se og høre, hvordan musikken skal spilles, og hvordan de forskellige øvelser skal udføres. Det er meget vigtigt, at du ser hvordan læreren spiller. På den måde forstår du, hvordan øvelserne skal gøres, og du undgår uvaner! (Igen – det er muligt at indøve musikken forkert, selvom det lyder rigtigt!) Kun ved at se læreren spille, kan du være sikker på, at du øver og spiller rigtigt.

  Play-Along-Tracks

  Disse skal bruges på to måder: Lyt og lær – derefter spiller du sammen med musikken.